Pages

Sendiri?

0 komentar
sendiri.
sebenarnya tidak betul-betul sendiri.
sendiri hanyalah perwakilan kata ketika tidak banyak.
ya. itu saja. haha